Reklamácia tovaru

 

Trisha.sk poskytuje na tovar záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru a záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa prejavia v záručnej lehote.

 

Trisha.sk Vám nebude môcť uznať záruku v týchto prípadoch:

 

 • Ak ste tovar používali na iný účel ako bol určený

 

 • Úprava a zásahy do štruktúry výrobku

 

 • Bežným opotrebovaním

 

 • Údržba v rozpore s návodom

 

 • Zanedbanie starostlivosti o výrobok

 

 • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou

Vrátenie tovaru

(Odstúpenie od zmluvy)

Vracaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý Vám nevyhovuje, alebo ste obdržali poškodený tovar a požadujete vrátenie peňazí-

V prípade, že nebudete s tovarom spokojný, môžete tovar do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť podľa odporúčaného postupu uvedeného nižšie. Takéto vrátenie tovaru je považované za jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 zákona č 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 Lehota na vrátenie peňazí pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka je 14dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Výmena tovaru

Vymieňaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý Vám nevyhovuje, alebo ste obdržali poškodený tovar a požadujete výmenu za iný tovar.

V prípade, že nebudete s tovarom spokojný, môžete tovar do 30 dní od prevzatia zásielky vymeniť za iný tovar podľa odporúčaného postupu uvedeného nižšie.

Podmienky výmeny a vrátenia tovaru

Trisha.sk Vám tovar vymení/vráti peniaze za predpokladu, že boli dodržané uvedené podmienky:

 • Tovar musí byť nepoškodený.
 • Tovar nesmie javiť známky nosenia a používania.
 • Tovar musí obsahovať všetky pôvodné komponenty originál pripevnené k tovaru.
 • Spoločne s tovarom dodajte popis vady, prípadne vypíšte reklamačný formulár.
 • Na Tovar, ktorý nám zašlete nesmie byť vystavená žiadna dobierková suma !

Pri reklamácii dbajte na tieto skutočnosti:

 • vady musia byť uplatnené u predávajúceho bez zbytočného odkladu podľa § 599 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,
 • záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním podľa § 619 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,
 • za reklamáciu sa nepovažujú mechanické zásahy do tovaru.

 

Ako postupovať?

 

 • Informujte nás mailom o Vašom rozhodnutí na info@trisha.sk.

 

 • Pri reklamácii, výmene alebo vrátení tovaru, pripojte k tovaru sprievodný list, kde uvediete či žiadate tovar reklamovať, vymeniť, alebo vrátiť peniaze.
 • Popíšte vadu tovaru, v prípade, že sa jedná o nepoužitý tovar, ktorý chcete vrátiť podľa zákona do 14 dní od doručenia zásielky, stačí uviesť číslo účtu alebo produkt, ktorý máte záujem vymeniť namiesto pôvodne objednaného tovaru.
 • Tovar spolu s vyplneným sprievodným listom, alebo reklamačným formulárom zašlite bez dobierky na adresu:

Mgr. Radka Cimermanová

Tatranská 6314/29

974 11 Banská Bystrica

 

 • O prijatí vráteného alebo reklamovaného tovaru Vás budeme informovať prostredníctvom emailu, alebo telefonicky.
 • O vybavení reklamácie rozhoduje predávajúci  na základe odborného posúdenia. Maximálne do 30-tich dní od prijatia reklamovaného tovaru Vás budeme informovať o spôsobe vybavenia reklamácie prostredníctvom emailu, alebo telefonicky.